Onderhoud core router - WR1

Sunday, 3 September 1 hour and 30 minutes
Complete
Complete

The maintenance is now complete. Thanks for your patience.

Avatar for
Underway

We hebben helaas nog iets langer nodig dan gepland. Ons excuses voor het ongemak.

We need a bit more time. We are sorry for the inconvenience.

Avatar for
Complete

The maintenance is now complete. Thanks for your patience.

Underway

The scheduled maintenance is now underway. We'll keep you updated on our progress.

Scheduled

---english version below---

In de aangegeven nacht zullen wij onderhoud uitvoeren aan de core router. In deze maintenance window zullen de netwerkverbindingen kortstondig niet beschikbaar zijn, servers worden niet herstart. Deze actie staat los van de vervanging van de core switches, welke op een latere datum dit jaar zal volgen. Onze excuses voor het eventuele ongemak. Voor vragen kan er een mail worden gestuurd naar: support@cloudwebservices.nl

In the indicated night we will perform maintenance on the core router. In this maintenance window, the network connections will be temporarily unavailable, servers will not be restarted. This action is separate from the replacement of the core switches, which will follow at a later date this year. We apologize for any inconvenience. For questions, an email can be sent to: support@cloudwebservices.nl

Avatar for
Began at:

Affected components
  • Network
    • Core Router