Toevoegen van core router in Cloudwebservices netwerk

4 hours
Complete
Complete

Het onderhoud is voltooid. Bedankt voor je geduld.

Underway

Het onderhoud is gestart. We houden je op de hoogte van de voortgang.

Scheduled

---english version below---

Het zal afgelopen week niet ontgaan zijn dat er vooral in de avond voor een aantal minuten het Cloudwebservices netwerk niet bereikbaar was. Waarvoor onze excuses uiteraard.

Dit heeft ermee te maken dat ons datacenter zelf een nieuwe core router installeert. Waarmee wij dus ook overgezet worden op die router. Helaas heeft dit onvoorziene issues met zich meegebracht voor beide partijen.

Aangezien Cloudwebservices nu een eigen AS nummer heeft, zullen wij ook een nieuwe core router aan ons netwerk moeten toevoegen. Dit zal vanavond vanaf 20.30 tot 00:30 de volgende dag gebeuren. Alle services kunnen in dit tijdvak een korte onderbreking verwachten, maar geen downtime. Hierdoor zal er iemand van Cloudwebservices zelf aanwezig zijn in het datacenter.

Graag vragen wij jullie begrip op deze werkzaamheden. Dit doen wij om natuurlijk het aantal downtimes drastisch te verminderen.

It will not have escaped last week that the Cloudwebservices network was inaccessible for a few minutes, especially in the evening. For which we apologize of course.

This has to do with the fact that our datacenter installs a new core router for itself. To which we are also transferred to that router. Unfortunately, this has brought unforeseen issues to both parties.

Since Cloudwebservices now has its own AS number, we will also have to add a new core router to our network. This will happen tonight from 8.30pm to 12.30am the next day. All services can expect a short interruption during this time, but no downtime. As a result, someone from Cloudwebservices will be present in the datacenter.

We would like to ask for your understanding on this maintenance window. We do this to of course drastically reduce the number of downtimes.

Avatar for
Began at:

Affected components
 • VPS Hosts
  • VPS A & A Pro series
  • VPS B series
 • Webhosting Servers
  • Apollo
 • Network
  • Core Router
  • Core Switch