Herstart voor webserver Apollo

Thursday, 5 November 1 hour and 5 minutes
Complete
Complete

Het onderhoud is voltooid. Bedankt voor je geduld.

Avatar for
Underway

Het onderhoud is gestart. We houden je op de hoogte van de voortgang.

Avatar for
Complete

Het onderhoud is voltooid. Bedankt voor je geduld.

Underway

Het onderhoud is gestart. We houden je op de hoogte van de voortgang.

Scheduled

---english version below---

Er is een probleem ontdekt bij cPanel voor het managen van de databases via cPanel. Dit probleem kwam helaas voor in een automatische update die op de servers worden uitgevoerd. De update channels zijn op de hoogte dat er in de productie versie een fout aanwezig is. Om dit probleem te verhelpen, is een reboot vereist van de webserver. Hierdoor zullen de websites kortstondig onbereikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak.

A problem has been detected with cPanel for managing the databases through cPanel. Unfortunately, this problem occurred in an automatic update running on the servers. The update channels are aware that there is an error in the production version. To fix this problem, a reboot of the web server is required. This will make the websites unreachable for a short time. We apologize for the inconvenience.

Avatar for
Began at:

Affected components
  • Webhosting Servers
    • Apollo