Mogelijke performance problemen met netwerk download speeds

Resolved
Resolved

---English version below--- Update 2:

De performance problemen lijken zich verminderd te hebben. Echter, zien wij nog wel lagere snelheden dan gewenst. Dit zal voornamelijk merkbaar zijn met het ophalen van updates of andere software. De upload snelheid is niet geraakt door dit probleem. Er zal een maintenance window aankomen om dit probleem op te lossen. Dit zal hoogst waarschijnlijk dit weekend zijn. Onze excuses voor het ongemak.

The performance problems seem to have diminished. However, we still see lower speeds than desired. This will mainly be noticeable with the retrieval of updates or other software. The upload speed has not been affected by this problem. A maintenance window will arrive to solve this problem. This will most likely be this weekend. We apologize for the inconvenience.

Avatar for

---English version below--- Update 1:

Wij gaan eerst de switch herstarten, dit gebeurd om 21:05 CEST. Het zal de eerste stap zijn in het oplossen van dit probleem.

We are first going to restart the switch, this will happen at 9:05 PM CEST. It will be the first step in solving this problem.

Avatar for
Investigating

---English version below--- Wij hebben opgemerkt dat er na een paar berichten van time-outs en trage downloads iets in het netwerk zit dat opgelost moet worden. Onze excuses voor het ongemak. Wij zoeken dit zo snel mogelijk uit. Er bestaat een kans dat de Cluster Ariane herstart moet worden. Maar dit zullen wij van te voren doorgeven.

We have noticed that after a few messages of timeouts and slow downloads there is something in the network that needs to be resolved. We apologize for the inconvenience. We will sort this out as quickly as possible. There is a chance that the Cluster Ariane needs to be restarted. But we will pass this on in advance.

Avatar for
Began at:

Affected components
 • VPS Hosts
  • VPS A & A Pro series
  • VPS B series
 • Webhosting Servers
  • Apollo
 • Network
  • Core Router
  • Core Switch