Resolved
Resolved

---english version below---

Wij hebben het probleem verholpen. Ons excuses voor het ongemak, wij zullen aanvullende maatregelen treffen om volgende problemen te verkorten qua duur.

We have solved the problem. We apologize for the inconvenience, we will take additional measures to shorten subsequent problems in terms of duration.

Avatar for
Identified

---english version below---

Wij hebben een probleem ontdekt met webserver apollo. Helaas heeft dit impact op alle websites. Wij doen er alles aan om de server zo snel mogelijk weer te laten draaien. Ons excuses voor het ongemak!

We have discovered a problem with webserver apollo. Unfortunately this has an impact on all websites. We do everything we can to get the server up and running again as soon as possible. We apologize for the inconvenience!

Avatar for
Began at:

Affected components
  • Webhosting Servers
    • Apollo