Resolved

Alle servers zijn zover we kunnen zien online. Dit incident wordt hierbij gesloten. Mochten er nog vragen opkomen, dan horen wij die graag via onze support kanalen. Nogmaals bedankt voor jullie begrip en ons excuses voor het ongemak.

All servers are online as far as we can see. This incident is hereby closed. If there are any questions, we wouldQ like to hear them through our support channels. Thanks again for your understanding and we apologize for the inconvenience.

Avatar for
Recovering

We zien de hosts met hun VM's weer online komen. Ik wil jullie allemaal erg bedankt voor jullie begrip, helaas was dit een onvoorziene omstandigheid. Meer details kan ik jullie deze middag geven wanneer gewenst. De geplande migratie gaat vooralsnog gewoon door. Natuurlijk ons excuses voor deze avond/nacht. Mochten er nog vragen opkomen, dan hoor ik die graag.

We see the hosts coming back online with their VMs. I want to thank you all very much for your understanding, unfortunately this was an unforeseen circumstance. I can give you more details this afternoon if you wish. The planned migration will continue for the time being. Of course we apologize for this evening / night. If there are any further questions, I'd love to hear them.

Avatar for
Updated

De koelers hebben hun koelcapaciteit weer terug en er worden laatste checks uitgevoerd. Cloudwebservices denk rond 01.45 of 2.00 te beginnen aan het opstarten van het cluster en daarmee de VM's. Onze verwacht is dat alles rond 3.00 moet draaien zoals het hoort.

The coolers have regained their cooling capacity and final checks are being carried out. Cloudwebservices think around 01.45 or 2.00 to start starting up the cluster and with it the VMs. Our expectation is that everything should run as it should around 3.00 am.

Avatar for
Updated

De engineers zijn bezig met hun afronding. Het probleem zou verholpen zijn en zijn nu bezig met het bijvullen van het koeling systeem. We houden je op de hoogte wanneer er meer ontwikkelingen plaatsvinden.

The engineers are working on their completion. The problem would have been solved and we are now busy topping up the cooling system. We will keep you informed as more developments take place.

Avatar for
Updated

De koeling engineers zijn bezig om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Dit zal naar verwachting ongeveer een uur duren.

The cooling engineers are working to solve the problem as soon as possible. This is expected to take about an hour

Avatar for
Updated

Extra engineers zijn onderweg. Er worden, door de aanhoudende verhoging van temperatuur, extra maatregelen genomen rondom de huidige mogelijkheden.

Additional engineers are on their way. Due to the continued increase in temperature, extra measures are being taken around the current options.

Avatar for
Updated

Update:

Extra koeling engineers zijn onderweg naar Lelystad met de onderdelen. Er is een kapotte koeling leiding. Deze wordt zsm gefixt. Ze geven aan dat dit ongeveer 2 uur kan duren. Volgende update over ongeveer uur.

Avatar for
Updated

Tussen update:

De gehele toren heeft z'n koeling helaas verloren, de deuren en ventilatie staan volop open en te draaien. Helaas blijft de temperatuur oplopen. De koeling engineers zijn nu bezig op de koeling etage om alles zsm weer online te krijgen.

Statusupdate:

The entire tower has unfortunately lost its cooling, the doors and ventilation are fully open and running. Unfortunately, the temperature continues to rise. The cooling engineers are now working on the cooling floor to get everything back online asap

Avatar for
Updated

We zijn op dit moment met meerdere engineers aanwezig voor koeling en datacenter. Ook cloudwebservices is aanwezig. Verdere updates volgen om het half uur.

Avatar for
Identified

---english version below---

We hebben vernomen dat de koeling kapot is en de vloer te heet werd, hierdoor zijn er servers uit voorzorg automatisch uitgeschakeld. Een crisisteam is onderweg naar het datacenter om dit probleem te verhelpen. Ons excuses voor het ongemak.

We have heard that the cooling is broken and the floor got too hot, so servers have been switched off automatically as a precaution. A crisis team is on its way to the datacenter to resolve this issue. We apologize for the inconvenience.

Avatar for
Investigating

---English version below---

We zien dat er onverwacht problemen zijn met het gehele platform. Er is een onderzoek gaande.

We see that there are unexpected issues with the entire platform. An investigation is underway.

Avatar for
Began at:

Affected components
 • VPS Hosts
  • VPS A & A Pro series
  • VPS B series
 • Webhosting Servers
  • Apollo
 • Network
  • Core Router
  • Core Switch