Netwerk problemen met upstream provider - LS1

Resolved
Resolved

---english version below---

Na meerdere uren de verbinding in de gaten te hebben gehouden, is het probleem opgelost bevonden. Wij danken jullie nogmaals voor jullie geduld. En onze excuses voor het ongemak.

After checking the connection for several hours, the problem is solved. We thank you again for your patience. And we apologize for the inconvenience.

Avatar for
Identified

---english version below---

Onze upstream provider geeft aan dat hun AMS-IX poort uit was geschakeld als gevolg van een stroomstoring. De verbinding loopt nog steeds via de back-up verbinding. Wij blijven updates doorgeven tot dat het is opgelost. Servers en websites zijn sinds de vorige update ook weer online.

Our upstream provider indicate that their AMS-IX port was turned off due to a power outage. The connection is still running through the backup connection. We will continue to provide updates until it is resolved. Servers and websites have been back online since the last update.

Avatar for

---english version below---

De datacenter engineers hebben de verbinding tijdelijk gerouteerd naar de back-up verbinding. Tot dat alles hersteld is met de primaire verbinding, zullen wij updates uitbrengen van dit probleem.

The datacenter engineers temporarily rerouted the connection to the backup connection. Until everything is restored with the primary connection, we will release updates for this issue.

Avatar for
Investigating

---english version below---

Helaas zijn er weer problemen geconstateerd met de verbinding naar de upstream provider. De datacenter engineer weten hiervan en na afloop komt er een uitgebreid gesprek hoe dit zo veel kan gebeuren en kan worden voorkomen. Onze excuses nogmaals voor het ongemak. Geduld is hierbij gewenst.

Unfortunately, problems were again found with the connection to the upstream provider. The datacenter engineer knows about this and afterwards there will be an extensive discussion about how this can happen so much and how it can be prevented. We apologize again for the inconvenience. Patience is desired.

Avatar for
Resolved

---english version below---

Ook het packetloss probleem is verholpen zoals wij zien. Het probleem wordt hierbij afgesloten.

The packetloss problem has also been solved as we see. The problem will be closed.

Avatar for
Investigating

---english version below---

Wij zien nog helaas problemen met de verbinding. Hierbij is er wel connectie, alleen met packetloss. De upstream provider is hiervan op de hoogte. Cloudwebservices vindt dit even erg als jullie als klant, helaas is dit iets dat wij niet op kunnen lossen. Nogmaals onze excuses voor het ongemak.

Unfortunately we still see problems with the connection. There is a connection, only with packetloss. The upstream provider is aware of this. Cloudwebservices apologies for this. Unfortunately this is something we cannot solve. And lies with the upstream provider, outside of Cloudwebservices influence or network. Once again our apologies for the inconvenience.

Avatar for
Resolved

---english version below---

Wij zien dat de upstream provider de problemen hebben opgelost. Mocht er verdere informatie gewenst zijn, dan kan er met support contact gezocht worden. Nogmaals excuses voor het ongemak en bedankt voor het geduld.

We see that the upstream provider has solved the problems. If further information is required, you can contact support. We apologize again for the inconvenience and thank you for the patience.

Avatar for
Investigating

---english version below---

Wij zien problemen met de upstream provider van het datacenter. Dit hebben zij ook aan ons bevestigd. Ze zijn druk bezig dit op te lossen. Onze excuses voor het ongemak!

We see problems with the upstream datacenter provider. They have also confirmed this to us. They are busy solving this. We apologize for the inconvenience!

Avatar for
Began at:

Affected components
 • VPS Hosts
  • VPS A & A Pro series
  • VPS B series
 • Webhosting Servers
  • Apollo
 • Network
  • Core Router
  • Core Switch